Равинът събрал всички евреи

Равинът събрал всички евреи в един град и им казал:
– Вижте сега… Знам, че нас, евреите, никак не ни харесват. Доста мислих и реших, че вероятно причината е, че не пием алкохол. Затова реших следващата седмица да се съберем и всеки да донесе по една бутилка водка. Да я излеем в един голям казан и да се напием. Може пък после да започнат да ни харесват…
Отишли си всички по домовете. Моше се прибрал силно притеснен. Как така цяла бутилка водка трябва да занесе? Усетила жена му, че нещо не е наред и го разпитала. След като помислила, тя му казала:
– Добре де, всички ще занесат по една бутилка водка. Ти вземи напълни една бутилка с вода от чешмата! В цял казан с водка, твоята вода изобщо няма да се усети.
Така и направил Моше. Събрали се пак евреите на следващата седмица, излели си бутилките в един голям казан. Равинът взел една чаша, налял си и отпил. Замислил се малко и казал:
– Да, ето затова не ни харесват хората…