Психолог среща борец и го пита

Психолог среща борец и го пита:
– Знаеш ли какво е логика?
– Не.
– Сега ще ти обясня. Пушиш ли?
– Да.
– Значи си купуваш цигари.
– Да.
– Значи ходиш по кафенета.
– Да.
– Значи забиваш мацки.
– Да.
– Значи не си г*й.
Борецът, впечатлен от логиката, среща друг борец и веднага го пита:
– Пушиш ли?
– Не.
– Е значи си г*й.