Произход на кучето

Много теории се развиваха през годините за установяването на произхода на кучето. Дали неговите корени трябва да търсим във вълците, в чакалите или в други подобни животински видове?
Една от хипотезите за произхода на кучето е, че то е хибрид от два вида вълка – вълка (Canis lupus) и златистият чакал (Canis aureus).
Вероятно това негово мнение е изградено или повлияно от мнението на Дарвин, за смесеният произход на кучето.Според Дарвин допринасащо значение има и факта от разнообразието на големината на породите кучета. Друго, което изтъква е че и двата вида си приличат, както и че и с вълка и с чакала, кучето е способно на плодовид хибрид, поради общият им диплоиден брой хромозоми, който е еднакъв – 78. Дж. Скот прави изследване, с което допринася да се затвърди мнението че вълка, а не чакала е прародител на домашното куче. Установил е 90 поведенчески реакции у кучето (вдигане на крак при уриниране, завъртане преди лягане и др.) като 71 савпадат с тези на вълците. Чакалът например вие и лае раазлично от кучето и вълка. Чакалите и койотите живеят на брачни двойки и само по време на лов се разделят, докато кучетата динго и вълците живеят предимно на глутници.