Появила му се фобия

На един човек му се появила фобия, че има пирон в главата. Ходил той по доктори, психиатри, екстрасенси, но без никакъв резултат. Препоръчали му една известна врачка. Тя го огледала и му казала:
– Това се оправя само като си отрежеш т*шаците!
Човекът не искал, но това страдание продължавало и накрая не издържал и ги отрязал. Веднага му минало. Казал си – по-добре без т*шаци, но да живея нормално. След време отишъл при майстор шивач, за да си шие хубав панталон. Шивачът взел мерките и го попитал:
– От коя страна си държиш т*шаците?
– Няма значение…
– Има, има! Много е важно за шевът по средата под тях. Ако ти убива, започва да се появява едно чувство, сякаш имаш пирон в главата…