Попитали стария мъдрец

Попитали стария мъдрец:
– В какво се състои тайната на успеха?
– Две думи! – отвърнал той. – Правилни решения!
– А коя е тайната за вземането на правилни решения? – попитали го отново.
– Една дума! – усмихнал се старецът. – Опитът!
– А коя е тайната за придобиването на този опит?
– Две думи! – въздъхнал дълбоко мъдрецът. – Неправилни решения!