Попитали един свещеник

Попитали един свещеник:
– Отче, може ли да се гледат снимки на голи жени?
– Разбира се, че може!
– А филми за възрастни, може ли да се гледат?
– Разбира се, че може!
– А тогава, какво не може да се гледа?
– Не може да гледаш, как заваряват с електрожена…