Попаднали на остров с човекоядци

Попаднали французина, англичанина и българина на остров с човекоядци. Вождът решил да си направи майтап и им казал:
– Ясно е, че ще ви сготвим, обаче ви давам един шанс да се спасите. Ето ви по една торба месо и едно куче. Хващайте гората и ако след седмица кучето говори родния ви език ще ви пуснем.
Минала се седмицата, излязъл французина, влачейки празна торба и кучето припкало след него.
– Изяде ли кучето месото? – питали го.
– Изяде го.
– Говори ли кучето френски?
– Еми… не.
Хвърлили го в казана. Излязъл англичанина, влачейки празна торба, а кучето вървяло отзад.
– Изяде ли кучето месото? – попитали го.
– Изяде го.
– Говори ли кучето английски?
– Еми… не.
Хайде и той в казана. Излязъл българина, влачейки празна торба, а кучето се тътрело след него.
– Изяде ли кучето месото? – питали и него.
– Изяде го.
Тогава кучето извикало отзад:
– Лъже, неговата майка! Той го изяде…