Половин час преди края на изпита

Студент влязъл половин час преди края на изпита. Седнал и започнал да пише, а изпитващия му казал, че няма да му приеме работата и е по-добре да си отива и да не си губи изобщо времето. Когато изпитното време свършило, всички си оставили работите на бюрото на квестора. Нашия човек също отишъл, а изпитващия му казал:
– Нали ви казах да не пишете? Няма да ви приема работата!
Студента се изрепчил на преподавателя:
– Абе, вие знаете ли кой съм аз?
– Не!
Студента мушнал листа си между всички други и нагло казал:
– Не ви и трябва да знаете…