Плешив човек в самолета

В самолета седял един напълно плешив човек. Седящия до него внезапно се разсмял. Плешивия го изгледал и го попитал учудено:
– Какво ти е толкова смешно?
– Ами, представих си, че мястото под тебе се е продънило и за да те спася, аз те хващам за косата.
Плешивият си замълчал, но след малко и той също се разсмял. Любопитният му спътник го запитал:
– Ти пък за какво се смееш?
– Представих си, че и под твоето място има дупка и ти започваш да падаш и понеже нямам нищо друго под ръка, аз ти подавам косата си, за да се хванеш…