Племе хванало трима корабокрушенци

На един остров в океана имало племе, което хванало трима корабокрушенци. Те попитали един от пленените:
– Охо-бохо или смърт?
Той се позачудил и казал: „охо-бохо“. Тогава всичките мъже от племето му се изредили, след което попитали друг от пленените:
– Охо-бохо или смърт?
Той също отговорил „охо-бохо“. Мъжете от племето и на него се изредили и накрая дошъл реда и на последния заловен. Те го попитали:
– Охо-бохо или смърт?
Той като видял какво се случило преди това с другите двама, си помислил и казал: „По-добре да умра отколкото да ме на*бат!“ и им казал:
– Смърт!
Тогава вожда на племето казал:
– Е, добре тогава! В такъв случай – „охо-бохо“ до смърт…