Парашут и парашутизъм

Парашут – това е устройство за намаляване на скоростта при падане на тела в атмосферата. Парашута се състои от полусферичен купол от тънко и здраво платно (копринено, ленено или от изкуствени влакна), към който чрез тънки въжета се прикрепя падащият товар (или човек). Парашута се съхранява сгънат в раница, която се отваря автоматично след скок от самолета или ръчно от парашутиста. Основно предназначение парашута има за спасяване на летци, за спускане на товари, за спорт, за военни десанти и други. Скоростта на падане на стандартен парашут за хора е около пет метра в секунда.

Парашутизъм – това е спортно скачане с парашут от летателен апарат. Парашутизма бива: точно приземяване (доцелен скок), със забавено разтваряне на парашута (от 7000-8000 метра), комбинирани скокове и други. Парашутизма е спорт свързан с големи емоционални напрежения, действие на инерционни сили и дразнене на равновесните мозъчни центрове. За този спорт е необходима много продължителна подготовка. Парашутизма влияе положително върху волевите качества. За България са утвърдени световни рекорди за единичен доцелен нощен скок и други.