Папата пристигнал на посещение в Париж

Папата пристигнал за първи път на посещение в Париж. На гарата бил посрещнат от тълпа журналисти, които го връхлетели и започнали да му задават въпроси. Единият от тях се провикнал:
– Какво е вашето отношение за парижките бардаци?
Папата си помислил: „Да кажа, че е положително, не ми позволява санът! Ако кажа, че е отрицателно, ще си загубя аудиторията…“ Накрая измислил оригинален изход от положението. Направил учудена физиономия и попитал:
– В Париж има ли бардаци?
На следващата сутрин, топ новината във всички вестници била: „Първите думи на папата, пристигайки в Париж бяха – Има ли бардаци тук?“