Откраднал 300 милиона евро

– Подсъдими, Вие сте откраднал 300 милиона евро. Осъждам ви на 15 години строг тъмничен затвор. Последната Ви дума, моля?

– Ваша чест, аз много обичам легендите. Ето една: „Веднъж вълка откраднал 300 милиона овце. Хванали го ловците и искали да го убият. Тогаватой им казал – „Не ме убивайте, ловци! Ще ви дам 150 милиона овце.“ Ловците се съгласили. Всички останали доволни и живели дълго и щастливо.

– Вашата любов към легендите ме трогна. Съдът преразгледа присъдата си и Ви освобождавам веднага, още в съдебната зала. Вие сте свят човек!