Отишли на входа на рая

Трима мъже отишли на входа на рая при Свети Петър. Свети Петър попитал първия:
– Ти женен ли си?
– Ох, женен съм…
– Тогава си за рая!
След това попитал втория:
– Ти женен ли си?
– Оххх, женен съм…
– Тогава си за рая!
Накрая попитал третия:
– Женен ли си?
– Оххх, цели три пъти…
– Тогава значи си за ада!
– Но защо?
– Защото раят е за мъченици, а не за идиоти…