Отишла баба при гинеколога

Отишла една баба при гинеколога и казала:
– Докторе, много съм възрастна, а още съм девица. Може ли да ми направите дефлорация? Ще ви дам 100 долара…
На доктора не му се занимавало с бабата и я прехвърлил на стажанта. Стажантът взел ключовете от съседния кабинет и завел там бабата. Накрая на смяната, докторът се сетил за бабата и стажанта, влязъл в съседния кабинет и видял следната картина – бабата я нямало, а стажанта бил завит с един чаршаф на кушетката и пушел цигара.
– Къде е бабата, бе?
– Притича до тях за седмата стотачка… – спокойно отговорил студента.