Опашка за лотарийни билети

Опашка за лотарийни билети. Млада жена се провиква към продавача:
– Моля Ви, искам билет от серията „Х“.
– Няма, Госпожо! А за какво вие билет точно от серията „Х“?
– Миналия тираж си пожелах един билет от серията „Т“ и ми се падна един телевизор. Сега искам билет от серията „Х“, че да ми се падне и един хладилник, та да си окомплектовам новия апартамент.
Зад госпожата един гражданин пристъпва с нетърпение:
– Моля Ви, Господине, дайте ми един билет от серията „Т“!
Продавача, страшно учуден започва да търси, но – уви! – и от тази серия няма билет.
– Не мога да ви разбера – казва продавача – госпожата иска билет от серията „Х“ , Вие от серията „Т“… Каква е причината?
– Ами, миналият път си пожелах един билет от серията „Х“ и ми се падна един гол х*й. Сега си пожелавам един билет от серията „Т“, та да ми се паднат и едни т*шаци, че да си ги окомплектовам.