Нова учителка по география

Дошла нова учителка по география в клас, а там учениците викали, тропали, биели се… Те ги поздравила:
– Здравейте, деца!
В отговор те и казали:
– Изчезвай от тука, ма, мръсницо…
Учителката се шашнала и моментално отишла при директора, а той я посъветвал:
– Слушайте сега, с тях трябва да се работи по друг начин. Първо трябва да ги удивите и да ги заинтригувате. Елате, ще ви покажа как.
Отворил той вратата с крак и извикал:
– Здравейте, пичове!
– Мараба, директоре…
– Можете ли да сложите презерватив на глобуса?
– Какво е това глобус?
– Ей сега тази п*чка ще ви обясни!