Навела се над леглото

Медицинска сестра се навела над леглото на болен и му прави инжекция. От съседното легло се обадил друг болен:
– Охо, какви здрави зъби имате сестра!
– Как може да ми говорите така? Та аз съм с гръб към вас и въобще не можете да ми видите зъбите… – казала сестрата и продължила да се занимава с инжекцията.
– Със слаби зъби, такъв задник не може да се наяде…