Написал писмо с молба

Иванчо се нуждаел от 100 лева за ново колело и написал писмо с молба до дядо Господ. В пощата му прочели писмото и дълго се чудили какво да правят, като накрая решили да препратят писмото до финансовия министър. Той като прочел писмото се усмихнал и му пратил 5 лева. Тогава Иванчо написал ново писмо: „Благодаря ти дядо Господи, обаче не трябваше да ми ги изпращаш по пощата, защото са ми удържали 95 лева за данъци…“