Мъж бил при любовницата

Мъж бил при любовницата си и както блажено се радвали на близостта си, се звъннало на вратата и се прибрал мъжа ѝ. Жената уплашено казала на любовника си:
– Скачай през прозореца, защото ако те свари мъжът ми, ще стане по-лошо.
Скочил мъжът и докато летял надолу се молел:
– Господи, ако ме спасиш повече жена няма да погледна, само в къщи ще си стоя, нищо дори няма да ми и минава през ума….“
Все в този ред трескави мисли нареждал и не щеш ли, в това време минавал един камион, натоварен със сено. Паднал мъжа на меко, поотърсил се, погледнал нагоре към прозореца от който бил скочил и казал:
– Брей, колко малко време летях, а колко много глупости казах…