Мъж бил страшно подтиснат

Един мъж бил страшно подтиснат. Влязъл в най-близкия бар и си поръчал тройно уиски. Барманът му налял и мимоходом отбелязал:
– Това е доста силно питие. Какъв ти е проблема?
Мъжът пресушил чашата си на един дъх и отвърнал:
– Днес като се прибрах вкъщи и открих съпругата ми в леглото с най-добрия ми приятел.
– Гледай ти! – възкликнал съчувствено барманът и отново напълнил чашата. – Нищо чудно, че имаш нужда да пийнеш нещо. Това е от заведението.
Мъжът пресушил и втората чаша и барманът продължил да го разпитва.
– И какво направи ти?
– Приближих се до него, погледнах го право в очите и му казах: „Лошо куче, много лошо куче!“.