Не можели да имат деца

Едно семейство не можело да има деца, като проблемът бил в мъжа. Мислили, мислили и накрая го измислили. Съпругът извикал брат си и му казал:
– Брат, имам огромна молба към теб! Искам да изч*каш жената, че да забременее. Най-добре ще е така, по-бързо ще е от инвитрото и пак ще е от нашата кръв детето…
– Брат, как ще ч*кам жена ти, бе? Ти какви ги говориш? – уплашил се брат му.
– Един път, бе, брат ми, моля те! Заради нас го направи, моля те! Тя те чака гола в спалнята.
Мислил, мислил братът и на края казал:
– Добре, обаче ми дай да изпия едно малко уиски за кураж преди това.
Сипал му домакина, пил, пил и изпил цяла бутилка, като накрая казал:
– Брат, още имаш ли? Не съм готов…
Извадил човека втора бутилка, а брат му и нея пресушил и на края станал и казал:
– Влизам, да става каквото ще! Е*ал съм му мамата! – и се метнал в спалнята.
След десетина минути излязъл, а другия го попитал с надежда:
– Какво стана, изч*ка ли я брат? Ще забременее ли?
– Абе, брат ми, ти луд ли си, бе? Кой ти ч*ка на две бутилки уиски, бе? Врътна ми една св*рка и това беше…