Момиче вървяло по улицата

Момиче вървяло по улицата и плачело. Едно момче я попитало загрижено:
– Защо плачеш?
– Нямам къде да спя…
– Ела да спиш при мен.
– Мъж си, знам ли какво може да ми направиш?
– Спокойно, ще опъна между нас една панделка и няма да я прескоча.
Съгласило се момичето и преспало в тях, без нищо да се случи. На сутринта момчето тръгнало да я изпрати, но изведнъж духнал вятър и шапката на момичето литнала през една ограда. Момичето заплакало отново.
– Не плачи! Ще прескоча оградата и ще ти дам шапката.
– Да, бе, направо ти повярвах! Снощи една панделка не можа да прескочиш…