Момченце имало ревнива майка

Едно момченце си имало много ревнива майка. Тя много го ревнувала от всякакви други жени. Един ден тя го извикала при нея и му казала:
– Моето момче, искам да ми обещаеш нещо. Стой далече от жените! Всички те са много подли създания и ще гледат как да те подлъжат. Ще дойде един ден и някоя от тях ще поиска интимни отношения с теб. Стой далече от нея. Всички имат зъби отдолу и чакат да се подведеш и да ти отгризнат п*шката… Минало се време и момчето пораснало и станало зъболекар. Той вечно странял от жените, но на едно парти се почерпил подобаващо и докато се усети, се оказал в стаята на непозната жена. Започнала тя да му се натиска, а той се сепнал и се сетил за думите на майка си. Жената притеснена го попитала:
– Какво има?
– Мама ми е казала, че всички жени имате зъби отдолу и искате да ми направите нещо лошо.
– Ти луд ли си? Хайде, погледни какво имам отдолу и ако видиш и един зъб, може да се махаш.
След кратка пауза за оглед, младежът казал с експертен глас:
– Ти какви зъби искаш да имаш? Виж само в какво състояние са ти венците…