Мома отишла на изповед

Една мома отишла на изповед при попа и си признала греха:
– Отче, сънувах, че спя с мъж…
– Голям грях е моме! три дена пости!
След седмица пак отишла на изповед:
– Отче, наистина спах с мъж…
– Още по-голям грях е! Една седмица пости!
След седмица пак отишла при попа:
– Отче, този път смуках х*й…
Ха сега, де! Прелистил попа целия требник, но нямало описано такова прегрешение! Обадил се той по телефона на попа от съседната енория, понеже той бил по-млад, пък и книгите му били по-нови. Можело пък в тях да пише нещо.
– Колега – попитал той – колко даваш за смукан х*й?
– Ако момата е майсторка, до тридесет лева!