Младеж излиза с ново гадже

Младеж излиза за пръв път с ново гадже на заведение и вижда, че там е Милко Калайджиев. Отишъл скришом при него и го помолил:
– Много искам да впечатля новото ми гадже. Моля те, мини покрай нашата маса и кажи „Здрасти, Пешо!“
Милко се зарадвал, че го ценят и се съгласил. Минал покрай масата и според уговорката казал:
– Здрасти, Пешо!
-Ти пък кой си, бе нещастник?