Мечката води заека на дискотека

Решила мечката да води заека в горската дискотека.
– Ами тигрите на барплота? Ония с ланците? Ще ме глътнат и няма да ме усетят – опъва се заека.
– Няма страшно, зайче. Аз съм говорила с тигрите – рекла Меца.
Влизат в дискотеката и заека като вижда тигрите трепери.
– Спокойно зайче, не се притеснявай. Отивам до тоалетната и се връщам до минута. Говорила съм с тигрите няма страшно – рекла пак Меца.
Докато Мечката била в тоалетната, влязла една камила.
Заека беж да го няма, през девет дерета в десетото.
На другия ден мечката пита заека защо е избягал.
– Как да не бягам бе Мецо! В дискотеката влезе един кон – като видях как са го изгърбили ония от барплота и крила ми поникнаха.