Мъж се загубил в пустинята

Мъж се загубил в пустинята. Ходил, ходил, капнал от умора, едва гледал от жажда. Изведнъж намерил някаква запушена бутилка.
– Оха, водичка! – радвал се той и отворил бутилката, а отвътре изскочил дух.
– Кажи ми своето желание, повелителю! – с гръмовен глас казал духът.
– Искам вкъщи!
– Да вървим! – хванал го духът за ръката и започнал да го дърпа.
– Ама, аз си мислех, така… по-бързичко, някак си!
– Ами тогава, хайде да тичаме…