Мъж отишъл в бардак

Мъж отишъл в бардак и казал на Мадам зад рецепцията:
– Искам десет пе*ераста – да ме чакат голи и надупени в стаята . Плащам яко!
Мъжа поставил тлъста пачка на тезгяха, а мадам се усмихнала и казала с мек гласец:
– Разбира се, господине! Само момент… – и все още усмихвайки се вдигнала телефонната слушалка до нея и казала нещо на някой.
След като приключила разговора, тя се обърнала към мъжът и му казала:
– Последвайте ме, господине.
Завела го пред една врата, бутнала я, а вътре стояли десет голи пе*ераста, на колене и надупени един до друг. Мъжът извадил пистолет и започнал да стреля. Гръмнал първия, втория, третия и така утрепал девет от десетте пе*ераста, при което Мадам възмутена го попитала:
– Защо, по дяволите, направихте това нещо?
Мъжът без ни най-малко да се смути, доволно ухилен ѝ отвърнал:
– Ами, представяте ли си сега, колко му се е свил г*зът на десетия от страх?