Магарето отишло при лъва

Магарето отишло при лъва и му казало:
– Абе, защо ти трябва да си цар на животните? Що па да не съм аз?
– Ми как що, я гледай каква хубава грива имам!
– Ми, то и аз имам хубава грива. Значи и аз може да съм цар?
– Е, да ама аз имам и много голям х*й. Гледай какъв е!
– Ми и аз имам голям х*й – извадило го магарето.
Премерили си х*йовете и се оказали точно до сантиметър еднакви. Тогава лъва казал:
– Е, да, ама аз е*а много яко и дълго!
– Ами и аз е*а яко и дълго!
Накрая лъва предложил:
– Дай да се е*ем един друг и който издържи по-дълго без да свърши, той ще е цар на животните.
Съгласило се магарето, теглили чоп и се паднало на лъва да е*е пръв. Почнал той да шкури магарето, е*ал, е*ал и след 30 минути не издържал и свършил. Дошъл ред на магарето. Набил го до корен на лъва и почнал да го лющи. Минали 20 минути и лъва си казал:
– Абе тоя нещо много издържа, ще вземе да ме стигне. Я, да се сетя какво ми прави лъвицата като я е*а. А, да, хапе ме закачливо по врата. Обърнал се и почнал да хапе магарето по врата. То пощуряло от страст и почнало да му го набива още по здраво. Обаче минали 25 минути и не свършва. Лъва пак се замислил за триковете на лъвицата и се сетил как му драска с нокти т*шаците. Почнал да го прави и на магарето, а то зацвилило от кеф и го залашкало още по-жестоко. Станали 28 минути и лъва вече се притеснил сериозно. Пак се замислил и се сетил, че за да му направи най-голям кеф, лъвицата почвала да си върти г*за на осморки. Речено-сторено, започнал да се върти като луд на шиша, а магарето откачило и се изпразнило мощно на 29-тата минута. Лъвът доволен заключил:
– Е, видя ли, че аз съм цар на животните?
– Ти не си цар, бе! Ти си Бог! – прошепнало изнемощяло магарето…