Лош и добър холестерол

Тъй като холестеролът не се разтваря в кръвта, за неговото пренасяне в организма е необходимо „транспортно средство“. Тази функция изпълняват липопротеините – молекулни комплекси с водоустойчиво ядро и водоразтворима обвивка. Липопротеините се делят на четири основни групи.

Първата група са хиломикроните. С тяхна помощ чрез лимфата холестеролът се пренася от червата в кръвообращението и достига черният дроб и другите тъкани и органи (сърцето, бъбреците, белите дробове, мускулите), където играе ролята на „гориво“.

Втората група са липопротеините с много ниска плътност (ЛМНП), които се образуват в  черния дроб, откъдето попадат в кръвообращението.

Третата група вещества, които пренасят холестерола в кръвта, са липопротеините с ниска плътност (ЛНП). Те се свързват със специфични рецептори или рецепторни молекули в клетките на организма, където именно става освобождаването на необходимото количество холестерол. По този начин най-малко 70% от холестерола попада в клетките, мишени на главните органи. Ако клетките имат вече достатъчно холестерол, излишните ЛНП се отлагат по стените на артериите. Тъй като е опасен за здравето, този вид холестерол е получил названието „лош“ холестерол.

Четвъртият преносител на холестерола, липопротеините с висока плътност (ЛВП), циркулират в кръвообръщението. Те „събират“ излишния холестерол от клетките и от стените на кръвоносните съдове и го пренасят до черния дроб, където той се разгражда и елиминира чрез жлъчката. Функцията на ЛВП е да отстраняват излишния холестерол и да предотвратяват отлагането му по стените на артериите. Тази форма на холестерола е известна като „добър“ холестерол.

ЛНП и ЛВП играят важна роля за регулиране на метаболизма на холестерола в човешкия организъм. Те или спомагат отлагането на холестерола по стените на артериите, или го възпрепятстват. В медицината този постепенен процес на образуване на плаки от мазнини в артериалните стени се нарича атеросклероза. Когато се изследва нивото на холестерола, трябва да се определя и съотношението между ЛНП и ЛВП.