Лекция по психология

Лекция по психология в университета. Професорът казал:
– Днес ще ви покажа три ключови стадия на вълнение в човешката психика: учудване, раздразнение и гняв.
Взел телефона си и набрал случаен номер:
– Здравейте, търся Пешо!
– Имате грешка.
– Ето! – усмихнал се професорът, прекъсвайки връзката. – Тук говорим за леко учудване.
След това отново набрал същия номер:
– Ало, Пешо върна ли се вече?
– Тук няма такъв, казах ви вече!
– А това колеги, вече е раздразнение.
Потривайки ръце, професорът заговорнически намигнал на аудиторията си и за трети път набрал номера:
– Пешо още ли го няма?
– Абе, ти защо не си е*еш майката? – гласът отсреща вече крещял.
– Ето студенти, това вече е гняв!
Тогава от аудиторията един студент вдигнал ръка:
– Професоре, вие забравихте последния стадий.
– И какъв е той?
– Пълно озверяване.
Студентът се приближил към катедрата, взел телефона и отново набрал номера:
– Здравейте! Обажда се Пешо. Някой да ме е търсил?