Лъвът събрал всички животни

Лъвът събрал всички животни и им казал:
– От днес, ще подобряваме раждаемостта в гората. Затова съм решил да теглим чоп, кой кого ще оправя.
Теглили първите двама и обявили:
– Магарето, понеже е по-силно, ще оправи маймуната!
Магарето започнало, а зайчето си мислело: „Само дано не се падна с лъва или слона!“. Изтеглил лъвът вторите двама и обявил:
– Вълкът, понеже е по-силен, ще оправи гаргата!
Започнал вълкът гаргата, а зайчето пак си мислело: „Само дано не се падна с лъва или слона!“. Изтеглил лъва третата двойка, четвъртата и накрая останали само зайчето, змията, слона, лисицата и лъва. Лъвът изтеглил отново и обявил:
– Слона ще оправи лисицата!
Слонът започнал, а зайчето си казало „Само дано не се падна с лъва!“. Лъвът теглил за последно и обявил:
– Аз, понеже съм по-силен, ще оправя змията.
Нанизал си лъва змията на онази работа, а зайчето си казало: „Слава богу, размина ми се!“. В това време слонът извикал:
– Абе, лъве, лисицата не издържа и припадна! Какво ще правим сега?
– Ами, няма проблем! Аз тъкмо си нанизах презерватива, защо да не направим една тройка със заека?