Късогледство (миопия)

Късогледство (миопия) се нарича намалената зрителна острота при вродена по-голяма дължина на очната ябълка (осево късогледство) или по-голямата пречупваща сила на лещата (рефракционно късогледство). Изображението се получава пред ретината вместо върху нея и става неясно (не е на фокус). Обикновено късогледството се проявява още през училищна възраст. Лечението и коригирането на късогледството е възможно с помощта на носенето на вдлъбнати (разсейващи) контактни лещи или очила. Една от най-добрите възможни превенции за предотвратяване на появата на късогледство, е честото извеждане на детето на дневна слънчева светлина (два – три часа на ден). Това стимулира синтеза на допамин в организма и спомага за правилното развитие на очната ябълка.