Крикор и Гарабед се заяждали

Крикор и Гарабед се заяждали един с други Гарабед попитал:
– Крикор, кога ти е рождения ден?
– Защо питаш?
– Да ти подаря едни завеси, защото по цял ден ви гледам със жена ти как се гоните голи из цялата къща.
– Добре Гарабед, а на тебе кога ти е рождения ден?
– Защо питаш?
– За да ти подаря един бинокъл, та да видиш чия жена гоня и вкъщи…