Красноречив пастор сравнявал

Красноречив пастор сравнявал в проповед участта на грешника с участта на кораб, който търпял крушение сред морето:
– Тежките вълни се премятали през палубата! Платната били изпокъсани! Рулят се бил заклинил! Корабът необратимо се носел към скалите! Какво му оставало на клетника да стори?
Един стар моряк се провикнал възмутено от последния ред:
– Да пусне котвата, бе, какво друго да му остава, сухопътен плъх такъв!