Крал Артур на кръстоносен поход

Крал Артур решил да ходи на кръстоносен поход, но имал голям проблем – лейди Гуинвиер била много красива, а рицарите на кръглата маса били много похотливи. Та крал Артур отишъл при добрия магьосник Мерлин с проблема си. Добрия магьосник му казал да дойде след седмица и проблема му ще е разрешен. Минала седмицата и краля отишъл да види какво става. Мерлин му дал едни железни гащи, но отдолу на гащите имало една голяма дупка. Краля казал:
– Какво е това? Та нали всички рицари ще оправят кралицата през дупката.
– Гледай сега – казал Мерлин.
Извадил една пръчка и я мушнал в дупката. Чуло се прещракване и една малка гилотина разсякла пръчката на две. Краля много се зарадвал, сложил гащите на кралицата и заминал на кръстоносен поход. Върнал се след 7 години и веднага строил рицарите около кръглата маса за проверка. На кой му бил наполовина, на кой целия му го нямало, някои били съвсем леко рязнати, само сър Галахар му бил цял.
– Браво сър Галахар, единствено ти спаси кралската чест. Кажи какво искаш и всяко твое желание ще бъде изпълнено.
Но сър Галахар останал БЕЗМЪЛВЕН…