Крадели картофи от склада

Двама мъже крадели картофи от склада на ТКЗС-то. Единият попитал другия:
– Ти какво ще правиш с тия картофи после?
– Ще ги занеса на жената. Тя много ще се зарадва, ще ми наготви, ще ми сипе една ракия и после ще има яко е*ане. Ами ти, какво мислиш да правиш?
– Абе, аз си мислих да ги продам, обаче май ще ги нося и аз на жена ти!