Козата казала на седемте козлета

Един ден козата казала на седемте си козлета.
– Дечица мои, аз отивам на пазар. Като се върна, ще ми отворите вратата само ако ви кажа парола „Ям люти чушки“.
След известно време на вратата се почукало.
– Кой е? – попитали козлетата.
– Аз съм вашата майка! – казал лошия вълк.
– Кажи парола?
Вълкът не казал нищо, защото не знаел паролата и бързо избягал в гората. Той обикалял и обикалял и се чудил каква е тази парола. Накрая срещнал кукумявката и тя му я казала. Не след дълго на вратата на козлетата се почукало отново:
– Кой е? – попитали те
– Аз съм вашата майка. – казал вълка.
– Кажи парола?
– Ям люти чушки.
Отвътре едно от козлетата казало с насмешка:
– Гледай си работата, бе, серсемин! Ние имаме шпионка!