Конкурс за кокоша красота

Конкурс за кокоша красота. Излиза на подиума френската кокошка, беличка, в розови прашки. Комисията я пита:
– Колко любовника имаш?
– Петнадесет.
– А колко яйца снасяш в месеца?
– Сто и петдесет.
– Браво! Добри показатели.
Излиза на подиума английската кокошка, рижава, в зелени прашки.
– Колко любовника имаш?
– Двадесет.
– А колко яйца снасяш в месеца?
– Двеста.
– Браво! Отлични показатели.
Излиза на подиума българската кокошка, цялата насинена, чорлава, с изпочупени нокти.
– Колко любовника имаш?
– Петдесет!
– А колко яйца снасяш в месеца?
– Петстотин!
– При такива показатели би могла поне да се понагласиш малко…
-Кога? Или се ч*кам, или снасям!