Комари

Culicidae или както ние сме свикнали да ги наричаме комари, са семейство дребни двукрили насекоми. Устният апарат на комарите е пригоден за пробиване и последващо смучене. Комарите наброяват около хиляда и петстотин вида, които населяват главно топлите области и по-влажните заблатени места. В България се срещат около четиридесет вида комари. Яйцата и ларвите на комарите са изцяло водни. Мъжките комари се хранят със сокове от растения а женските предпочитат кръв от бозайници, птици и най-вече от хора.КомариКомарите (в частност женските) са преносители на най-различни причинители на заболявания които могат да заразят хората от чиято кръв са пили заразените комари.