Когато релсите свършат

Какво се случва, когато железопътните релси свършат и влакът на социализма спре:
– При Ленин, всички слизат, правят „Ленински съботник“ и полагат нови релси.
– При Сталин, машинистът се разстрелва и няма проблеми.
– При Хрушчов се вземат релсите зад влака и се полагат отпред.
– При Борисов, началник-влака и кондукторите клатят вагоните, машинистът надува здраво свирката, а пътниците във влака си мислят, че влакът продължава да върви…