Коефициент на полезно действие (КПД)

Коефициент на полезно действие (КПД) e отношението между полезна енергия, получавана от машина или двигател, към цялата енергия изразходвана от тази машина. Коефициента на полезно действие (КПД) е винаги по малък от единица (митичният генератор на грузинеца Тариел Капанадзе който работел  на принципа на Трансформатора на Никола Тесла ужким има коефициент на полезно действие по голям от единица но това засега са само догадки и няма нищо научно доказано) поради загубите в триене, в топлина и други. Коефициента на полезно действие (КПД) се изразява в проценти като на добри парни машини КПД е е около 20%, на двигатели с вътрешно горене КПД е 35%, на електродвигатели КПД е около 95% а на електрическите трансформатори КПД достига дори до 98%.