Класът на Иванчо в музея

Класът на Иванчо разгледал статуята на Венера в музея. На следващия ден, учителката ги попитала, на кого какво му е харесало.
– Има красиви рамене!
– Има красиво лице!
– Има красиви крака!
– Има красива гърди!
Петьо казал:
– Има красив з*дник.
Учителката веднага му се скарала:
– Как можа да кажеш такова нещо? Веднага излез и не се връщай без родителите си…
Петьо излязъл, а след него станал и започнал да си събира нещата Иванчо. Учителката го попитала учудено:
– Иванчо! Ти къде тръгна?
– И мене също ще ме изгоните, госпожо! То само едната пу*ка остана…