Кирилица

Кирилица – една от двете старобългарски азбуки (другата е глаголица), първообраз на азбуките, с който си служат днешните българи, сърби, руси, украинци, белоруси и други. Повечето от буквите на кирилица съвпадат напълно със съответните букви от гръцкото уставно писмо от осми  – девети век и като тях имат определени числени стойности (А=1, Б=2). Очертанията на останалите букви са в несъмнена връзка със съответните букви на глаголица. Руския кирилски курсив ляга в основата на създадената по поръчка на Петър първи през 1708 година гражданица (граждански шрифт) – днешната печатна форма на кирилицата. С някои допълнителни букви кирилицата се използва и от много неславянски народи, бивши членки на СССР. На кирилица са написани основните съчинения на старобългарската литература – най-старите славянски писмени паметници.