Каубой яздел из прерията

Каубой яздел из прерията. Стигнал до едно място, на което лежал по гръб един индианец с явна ерекция.
– Какво правиш тука, бе? – попитал каубоят.
– Гледам колко е часа… – отговорил индианецът.
– А стига, бе! И колко е часа?
Индианецът погледнал сянката от члена си и съобщил:
– Ще бъде два часа и петнадесет минути…
Каубоят извадил часовника си и удивено казал:
– Мамка му, точно толкова е!
Продължил да язди каубоят и на друго място намерил отново един легнал по гръб индианец с ерекция.
– Направо съм готов да се хвана на бас, че и ти гледаш колко е часа…
-Да, аз гледам колко е часа…
– И колко е часа, мъдър надървеняко?
Индианецът погледнал към слънцето, след това към члена си и казал:
– След малко ще стане три часа…
Каубоят бил поразен. И този индианец познал часа напълно точно. Продължил да язди напред и изведнъж до едни храсти забелязал мастурбиращ индианец.
– Само не ми разправяй и ти, че гледаш колко е часа! – възкликнал каубоят.
Индианецът го погледнал и отговорил:
– Бледоликия ще трябва малко да изчака, защото Сивия вълк тъкмо си навива часовника…