Кандидат депутат в Македония

Кандидат депутат в Македония събирал селяните и обещавал през неговия мандат всеки да получи това, което си поиска. Започнали да се записват за кози, овце и крави, обаче един селянин седял и нищо не казвал. Кандидат депутата го попитал:
– Абе, Горане, ти що сакаш?
– Нищо не сакам, но ако ми дадеш две яйца…
– Е па как само две яйца? Барем сакай кокошки. Оти са ти тия яйца?
– Е, па да го оборудвам со голийо, дека го получих от преднио мандат…