Извънземните решили да видят

Извънземните решили да видят до къде е стигнал човешкия разум и интелект и отвлекли един Японец, Американец и Бай Ганьо. Затворили те всеки в отделна бяла сфера, дали им храна, вода и по две титаниеви гюлета и ги оставили. На следващия ден минали да видят дали са направили нещо. Минали покрай Японеца – от храната били хапнати две хапки, пил две глътки вода, седял и дъвчел, разтягал и мачкал гюлетата. Извънземните си казали: „Ясно! Тоя тука мисли и майстори нещо, сигурно ще бяга. Добре“. Минали покрай американеца – храната била изядена, пиенето изпито, а той лежал в средата на сферата, подпрял глава на едното гюле, а другото се търкаляло свободно. Казали си: „Абе тука си е**** мамата“. Отишли при Бай Ганьо и видели пиенето изпито, яденето изядено, а гюлетата ги нямало. Почудили се доста и след като не могли да измислят какво е станало с гюлетата, те решили да го попитат:
– Абе, ясно – изпил си пиенето и си изял яденето, ама гюлетата къде са?
– Абе, не знам! Едното се счупи, а другото го изгубих… тука някъде трябва да е!