Избор на място за аквариума

При избора на място за аквариума трябва да се имат предвид редица обстоятелства. Необходимо е да бъдат създадени условия за наблюдение от всички или от поне от три страни на аквариума. Следва да се осигури до него свободен достъп за подхранване, почистване и други манипулации свързани с отглеждането на рибите в аквариума. Размерите му трябва да бъдат в съответствие с интериора на помещението. Определящо значение имат изискванията на отглежданите видове по отношение факторите на средата. Важно условие при избора на място за аквариума е оптималното осветление. Най-подходящо е горното осветление, тъй като наподобява естественото и при него окраската на рибките изпъква най-добре. Осветяване само от горната страна с дневна светлина се постига, когато се постави изкуствен заден фон на аквариума, а страничните страни се затъмнят. Ако се използва изкуствено осветление, е нужно да се изгради подходяща електрическа инсталация. Дневното осветление има предимства, но трябва да се има предвид, че продължителната пряка слънчева светлина не е благоприятна за живота в аквариума, защото предизвиква прегряване на водата, интензивно развитие на низши водорасли, зеленясване на стените и подводните обекти а понякога дори и на самата вода (нарича се цъфтеж на водата). Тези фактори ускоряват процеса на обедняване с кислород на водата в аквариума и рибките в него започват да загиват. Най-подходящо е  поставянето на аквариума близо до прозореца, но на известно разстояние от него за да се осигури свободния достъп до съда. Най-добре е аквариума да се постави перпендикулярно, като се използва за целта източен прозорец, защото прякото слънчево греене от него би било сравнително ограничено. При липса на тези условия, аквариумът се поставя на някое удобно място в стаята и се осигурява изкуствено осветление за през светлата част от денонощието. Аквариума задължително трябва да се постави на някаква мека поставка от рода на филц, гума, дунапрен, стиропор или друга мека, еластична материя. По този начин се свежда да минимум счупва не съда при внезапно сътресение.