Иванчо закъснял за час

Веднъж малкият Иванчо закъснял за час. Отворил тихо вратата на класната стая и видял, че учителката била с гръб към него. Промъкнал се пълзешком до чина си и тъкмо сядал, когато учителката се обърнала, видяла го и му казала:
– Иванчо, баща ти така ли влиза вкъщи? Тихо и пълзешком! Излез и влез, както го прави баща ти!
Излязъл Иванчо и след малко вратата се отворила с мощен шут. Появил се той, лапнал димяща цигара в устата, треснал силно вратата, извадил цигарата от устата си, загасил я на пода и плеснал учителката по з*дника, след което извикал:
– Е, скъпа, не ме очакваше, нали?